Az ingatlan 857 m2 összterületű kivett beépítetlen terület. Terheli a Szabadbattyán belterület 535/6/A hrsz-ú illetve Szabadbattyán belterület 535/6/B hrsz-ú ingatlanokat illető Földhasználati jog. Továbbá vezeték jog terheli a FES-01/2305-3/2013 számú határozat és vázrajz szerinti tartalommal 4 m2 területre a Szabadbattyán elnevezésű, fennálló 0,4 kV-ops légvezetékes és földkábeles közcélú hálózatra. A fénykép tájékoztató jellegű.
Fentieken túlmenően az ingatlannal kapcsolatos az ingatlan nyilvántartásba be nem jegyzett tartozásokról, terhekről a végrehajtónak hivatalos tudomása nincs.

Fénykép

A hirdetmény PDF dokumentumának elérése az ügyszám megadásával:
https://arveres.mbvk.hu/arverezok/
>>> Ingatlan Árverési Hirdetmények Nyilvántartása >>> Elektronikus ingatlan árverési hirdetmény