87 m2 alapterületű, felújításra szoruló lakóház, rendezetlen környezetben.
Önálló építmény földhasználati jog alapján, illeti az Esztergom belterület 840 hrsz-t terhelő földhasználati jog.
A tulajdoni lapon szereplő egyéb végrehajtási ügyek befejeződtek, a végrehajtási jogok vélhetően díj meg nem fizetés miatt nem kerültek törlésre.
Fentieken túlmenően az ingatlannal kapcsolatos, az ingatlan nyilvántartásba be nem jegyzett tartozásokról, terhekről a végrehajtónak hivatalos tudomása nincs.

Fényképek:

 

A hirdetmény PDF dokumentumának elérése az ügyszám megadásával:
https://arveres.mbvk.hu/arverezok/
>>> Ingatlan Árverési Hirdetmények Nyilvántartása >>> Elektronikus ingatlan árverési hirdetmény