Az ingatlan 1841 m2 összterületű kievett beépítetlen terület.Vezetékjog terheli a VMM-538/2012 engedély számú (20932) Mátraterenye 0.4 kV-os 1. sz. fennálló vezetékrendszer javára a vázrajz szerinti 13 m2 területre. A fénykép tájékoztató jellegű.
Fentieken túlmenően az ingatlannal kapcsolatos az ingatlan nyilvántartásba be nem jegyzett tartozásokról, terhekről a végrehajtónak hivatalos tudomása nincs. 

A hirdetmény PDF dokumentumának elérése az ügyszám megadásával:
https://arveres.mbvk.hu/arverezok/
>>> Ingatlan Árverési Hirdetmények Nyilvántartása >>> Elektronikus ingatlan árverési hirdetmény

Fénykép