711 m2 alapterületű lakóház és udvar. Az ingatlanon egy romos, összedőlt, félig már elbontott építmény található. Az ingatlan nyilvántartás alapján lakóingatlannak minősül.
Vezetékjoggal terhelt: 1., a Piliscsabai elnevezésű 20 kV-os légvezetékes hálózatra a területkimutatás és vázrajz szerinti 3 m2 területre, az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt javára. 2., Az Esztergom elnevezésű 0,4 kV-os légvezetékes és földkábeles közcélú hálózat, a vázrajz és területkimutatás szerinti 1m2 területre, az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt javára.
A 2580/2010. számú végrehajtási eljárás befejeződött, a végrehajtási jog törlési kérelem megküldésre került.
Fentieken túlmenően az ingatlannal kapcsolatos, az ingatlan nyilvántartásba be nem jegyzett tartozásokról, terhekről a végrehajtónak hivatalos tudomása nincs.

Fényképek:

 

A hirdetmény PDF dokumentumának elérése az ügyszám megadásával:
https://arveres.mbvk.hu/arverezok/
>>> Ingatlan Árverési Hirdetmények Nyilvántartása >>> Folyamatos ingatlan árverési hirdetmény