51 m2 alapterületű társasházi lakás. Az önálló ingatlanhoz tartoznak az alapító okiratban meghatározott helyiségek. Az értékelés külső megtekintés alapján készült.
A 749.V.883/2020. számú végrehajtási ügy befejeződött, a végrehajtási jog vélhetően díj meg nem fizetése miatt nem került törlésre.
Fentieken túlmenően az ingatlannal kapcsolatos, az ingatlan nyilvántartásba be nem jegyzett tartozásokról, terhekről a végrehajtónak hivatalos tudomása nincs.

Fényképek:

 

 

A hirdetmény PDF dokumentumának elérése az ügyszám megadásával:
https://arveres.mbvk.hu/arverezok/
>>> Ingatlan Árverési Hirdetmények Nyilvántartása >>> Elektronikus ingatlan árverési hirdetmény