648 m2 alapterületű beépítetlen terület. Az ingatlan a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén található.
A tulajdoni lapon lévő egyik haszonélvezeti jog jogosultja elhalálozott.
Fentieken túlmenően az ingatlannal kapcsolatos, az ingatlan nyilvántartásba be nem jegyzett tartozásokról, terhekről a végrehajtónak hivatalos tudomása nincs.

Fénykép:

 

A hirdetmény PDF dokumentumának elérése az ügyszám megadásával:
https://arveres.mbvk.hu/arverezok/
>>> Ingatlan Árverési Hirdetmények Nyilvántartása >>> Elektronikus ingatlan árverési hirdetmény