100 m2 alapterületű beépítetlen terület, nem beépíthető.
A 81.V.2966/2011. számú végrehajtási ügyben bejegyzett végrehajtási jog vélhetően díj meg nem fizetés miatt nem került törlésre, az eljárás befejeződött.
Fentieken túlmenően az ingatlannal kapcsolatos, az ingatlan nyilvántartásba be nem jegyzett tartozásokról, terhekről a végrehajtónak hivatalos tudomása nincs.

Fénykép:

 

A hirdetmény PDF dokumentumának elérése az ügyszám megadásával:
https://arveres.mbvk.hu/arverezok/
>>> Ingatlan Árverési Hirdetmények Nyilvántartása >>> Elektronikus ingatlan árverési hirdetmény