Kivett lakóház ,udvar gazdasági épület , ingatlan területnagysága:487 m2. A felépítmény állapota gyenge, felújításra szorul.
Az ingatlan becsértékét az Esztergomi Járásbíróság állapította meg.
Fentieken túlmenően az ingatlannal kapcsolatos, az ingatlan nyilvántartásba be nem jegyzett tartozásokról, terhekről a végrehajtónak hivatalos tudomása nincs.
Adós egyéb ügyei befejeződtek, a végrehajtási jogok vélhetően díj meg nem fizetés miatt nem kerültek törlésre.

Fényképek:

 

A hirdetmény PDF dokumentumának elérése az ügyszám megadásával: https://arveres.mbvk.hu/arverezok/ >>> Ingatlan Árverési Hirdetmények Nyilvántartása >>> Elektronikus ingatlan árverési hirdetmény