Az ingatlan összterülete 1258 m2, melyen 65 m2 alapterületű lakóingatlan található.Falazata tégla, szigetelése nincs, a tető héjazata cserép.Közművesítettsége villany, víz és gáz.Kerítése van.Bányaszolgalmi jog terheli az okiratban foglalt tartalommal.Valamint 8/128 tulajdoni hányad erejéig özvegyi jog terheli. A fénykép tájékoztó jellegű.
Fentieken túlmenően az ingatlannal kapcsolatos az ingatlan nyilvántartásba be nem jegyzett tartozásokról, terhekről a végrehajtónak hivatalos tudomása nincs.

A hirdetmény PDF dokumentumának elérése az ügyszám megadásával:
https://arveres.mbvk.hu/arverezok/
>>> Ingatlan Árverési Hirdetmények Nyilvántartása >>> Folyamatos ingatlan árverési hirdetmény

Fénykép