4486 és 2362 m2 alapterületű lakóház és udvar. A lakóingatlan a két helyrajzi számon együttesen helyezkedik el, így az érték is csak együttesen állapítható meg, annak megbontása nem lehetséges. Az ingatlan értékét korábban az Esztergomi Járásbíróság állapította meg, az értékbecslés szintén közösen tartalmazta a két ingatlant.
Közművesítettség: vezetékes víz, villany (jelenleg kikapcsolva), emésztő, gázcsonk (bekötés nincs). Az épület földszintes, 2000-ben épült, falazata tégla, felújításra szorul. Helyiségei: nappali-étkező-konyha, 2 hálószoba, fürdőszoba, WC, udvari szoba. Melléképület: kazánház. A terület hátsó része mezőgazdasági művelésű terület. Az épület alapterülete 96 m2.
A tulajdoni lapon szereplő egyéb végrehajtási ügyek befejeződtek, a végrehajtási jogok törlése vélhetően díj meg nem fizetése miatt nem történt meg.
Vezetékjoggal terhelt, 0,4 kV-os közcélú légvezetékes és földkábeles hálózatra, a területkimutatás és vázrajz szerinti 36 m2 területre, az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt javára.
Fentieken túlmenően az ingatlannal kapcsolatos, az ingatlan nyilvántartásba be nem jegyzett tartozásokról, terhekről a végrehajtónak hivatalos tudomása nincs.

Fénykép:

_

 

A hirdetmény PDF dokumentumának elérése az ügyszám megadásával:
https://arveres.mbvk.hu/arverezok/
>>> Ingatlan Árverési Hirdetmények Nyilvántartása >>> Elektronikus ingatlan árverési hirdetmény