413 m2 alapterületű lakóház, udvar. A lakóépület kb. 50m2 alapterületű, felújításra szorul.
Vezetékjoggal terhelt, Esztergom elnevezésű 0,4 kV-osl égvezetékes és földkábeles közcélú hálózat, a vázrajz és a területkimutatás szerinti 5 m2 területre, E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt javára.
A tulajdoni lapon lévő egyéb végrehajtási ügy befejeződött, a végrehajtási jog vélhetően díj meg nem fizetése miatt nem került törlésre.
Fentieken túlmenően az ingatlannal kapcsolatos, az ingatlan nyilvántartásba be nem jegyzett tartozásokról, terhekről a végrehajtónak hivatalos tudomása nincs.

Fénykép:

 

A hirdetmény PDF dokumentumának elérése az ügyszám megadásával:
https://arveres.mbvk.hu/arverezok/
>>> Ingatlan Árverési Hirdetmények Nyilvántartása >>> Elektronikus ingatlan árverési hirdetmény