Az ingatlan összterülete 1278 m2. Megnevezése: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület. Jellemzői: magántulajdon, fekvése belterület, megközelíthetősége aszfaltos úton lehetséges, közművek: víz, villany, talajának minősége kötött, növényzete gondozatlan, kerítése: drótháló, rendeltetése lakóház. Az épület a vasútállomáshoz közel van, elhanyagolt. Az ingatlan lakatlan, emberi tartózkodásra nem alkalmas. Az épület a telken belül az elburjánzott növényzet miatt megközelíthetetlen. A fénykép tájékoztató jellegű.
Az ingatlan 2/3 tulajdoni hányada korábban Góman László tulajdonát képezte, végrehajtási joggal terhelten került Góman Anna Krisztina tulajdonába, aki dologi adósként köteles tűrni, hogy Góman László ellen indított végrehajtrási ügyek sikeres árverés esetén kielégítésre kerüljenek 2/3 tualjdoni hányadának arányában.
Fentieken túlmenően az ingatlannal kapcsolatos az ingatlan nyilvántartásba be nem jegyzett tartozásokról, terhekről a végrehajtónak hivatalos tudomása nincs.

Fénykép

A hirdetmény PDF dokumentumának elérése az ügyszám megadásával:
https://arveres.mbvk.hu/arverezok/
>>> Ingatlan Árverési Hirdetmények Nyilvántartása >>> Folyamatos ingatlan árverési hirdetmény