1023 m2 alapterületű lakóház és udvar. Zárt, kerített telken átlagos állapotú, földszintes lakóház.
Vezetékjoggal terhelt a Piliscsabai elnevezésű 20 kV-os közcélú légvezetékes hálózatra a területkimutatás és vázrajz szerinti 42 m2 területre, az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt javára.
A tulajdoni lapon lévő további végrehajtási ügyek befejeződtek, a végrehajtási jogok vélhetően díj meg nem fizetés miatt nem kerültek törlésre.
Fentieken túlmenően az ingatlannal kapcsolatos, az ingatlan nyilvántartásba be nem jegyzett tartozásokról, terhekről a végrehajtónak hivatalos tudomása nincs.

Fénykép:

 

A hirdetmény PDF dokumentumának elérése az ügyszám megadásával:
https://arveres.mbvk.hu/arverezok/
>>> Ingatlan Árverési Hirdetmények Nyilvántartása >>> Elektronikus ingatlan árverési hirdetmény