Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület, az egész ingatlan alapterülete 313 m2. Vezetékjoggal terhelt, közcélú légvezetékes és földkábeles hálózatra, a területkimutatás és vázrajz szerinti 15 m2 területre, az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt javára.
Fentieken túlmenően az ingatlannal kapcsolatos, az ingatlan nyilvántartásba be nem jegyzett tartozásokról, terhekről a végrehajtónak hivatalos tudomása nincs.

Fényképek:

 

A hirdetmény PDF dokumentumának elérése az ügyszám megadásával:
https://arveres.mbvk.hu/arverezok/
>>> Ingatlan Árverési Hirdetmények Nyilvántartása >>> Elektronikus ingatlan árverési hirdetmény