48 m2 alapterületű lakóház. A felépítmény földszintes, falazata vályog, életkora kb. 85 év, állapota gyenge. Rendeltetése gazdasági épület. Fűtése, közművesítettsége nincs. Hozzá tartozik a 691 hrsz-ú közös udvar.
A 81.V.2966/2011 és 81.V.1390/2013 számú végrehajtási ügyek befejeződtek, a végrehajtási jog törlése iránt intézkedtem.
Fentieken túlmenően az ingatlannal kapcsolatos, az ingatlan nyilvántartásba be nem jegyzett tartozásokról, terhekről a végrehajtónak hivatalos tudomása nincs.

Fénykép:

 

A hirdetmény PDF dokumentumának elérése az ügyszám megadásával:
https://arveres.mbvk.hu/arverezok/
>>> Ingatlan Árverési Hirdetmények Nyilvántartása >>> Elektronikus ingatlan árverési hirdetmény