Külterületen lévő 1 ha 3635 m2 összterületű szántó megnevezésű ingatlan.
Az ingatlan kat. tiszta jövedelme 14,18 Ak.A földrészletre nincs bejelentett földhasználó. Az ingatlan 601/1419 tulajdoni hányada kerül árverésre.A fénykép tájákoztató jellegű.
Fentieken túlmenően az ingatlannal kapcsolatos az ingatlan nyilvántartásba be nem jegyzett tartozásokról, terhekről a végrehajtónak hivatalos tudomása nincs.

A hirdetmény PDF dokumentumának elérése az ügyszám megadásával:
https://arveres.mbvk.hu/arverezok/
>>> Ingatlan Árverési Hirdetmények Nyilvántartása >>> Folyamatos földárverési hirdetmény

Fénykép