394 m2 alapterületű lakóház, udvar, gazdasági épület. Az ingatlan lakóingatlannak minősül. Az adó- és értékbizonyítvány további adatot nem tartalmaz.
Vezetékjoggal terhelt, 0,4 kV-os közcélú légvezetékes és földkábeles hálózatra, a területkimutatás és vázrajz szerinti 31 m2 területre, az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt javára.
A 81.V.276/2008. számú ügy befejeződött, a végrehajtási jog vélhetően díj meg nem fizetése miatt nem lett törölve.
A Vht. 137.§. (2) bekezdése alapján nem terheli az ingatlant megszerző tulajdonos tulajdonjogát a haszonélvezeti jog, ha annak jogosultja a végrehajtást kérő követelésének kielégítéséért felelős, vagy ha azt a jelzálogjog keletkezése után szerződéssel létesítették. Fentiek alapján az ingatlan tehermentesen kerül árverésre.
Fentieken túlmenően az ingatlannal kapcsolatos, az ingatlan nyilvántartásba be nem jegyzett tartozásokról, terhekről a végrehajtónak hivatalos tudomása nincs.

Fényképek:

 

A hirdetmény PDF dokumentumának elérése az ügyszám megadásával:
https://arveres.mbvk.hu/arverezok/
>>> Ingatlan Árverési Hirdetmények Nyilvántartása >>> Elektronikus ingatlan árverési hirdetmény