Az ingatlan 4456 m2 összterületű kivett lakóház, udvar, gazdasági épület. Az ingatlan osztatlan közös tulajdonban van. A használati megállapodás alapján adós tulajdoi hányada a gazdasági épület, garázs illetve a kert 1/2 része. .A lakóingatlan illetve a nyárikonyha nem képezi adós tulajdonát. Az ingatlant magassági korlátozás terheli, 20 m magasságot meghaladó építmény létesítése tilos. A holtig tartó haszonélvezeti jog jogosultja elhalálozott, a bejegyzett jog sikeres árverés esetén törlésre kerül, az árverési vevő tulajdonjogát nem terheli. A fénykép tájékoztató jellegű.
Fentieken túlmenően az ingatlannal kapcsolatos az ingatlan nyilvántartásba be nem jegyzett tartozásokról, terhekről a végrehajtónak hivatalos tudomása nincs. 

A hirdetmény PDF dokumentumának elérése az ügyszám megadásával:
https://arveres.mbvk.hu/arverezok/
>>> Ingatlan Árverési Hirdetmények Nyilvántartása >>> Elektronikus ingatlan árverési hirdetmény

Fénykép