357 m2 össz-alapterületű lakóház, udvar, gazdasági épület. A felépítmény lakóingatlannak minősül.
Fentieken túlmenően az ingatlannal kapcsolatos, az ingatlan nyilvántartásba be nem jegyzett tartozásokról, terhekről a végrehajtónak hivatalos tudomása nincs.
Az ingaltan házszáma átszámozásra került, a korábbi Kinizsi u. 6. helyett jelenleg Kinizsi u. 8.

A hirdetmény PDF dokumentumának elérése az ügyszám megadásával:
https://arveres.mbvk.hu/arverezok/
>>> Ingatlan Árverési Hirdetmények Nyilvántartása >>> Elektronikus ingatlan árverési hirdetmény

 

Fényképek: