204 m2 alapterületű lakóház és udvar. Az adó- és értékbizonyítvány szerint az ingatlanon egy elhanyagolt, nagyon rossz állapotban lévő épület található, valamint a rendelkezésre álló információk alapján az ingatlan adatai az alábbiak: A nagyobb részben már összeomlott épületben 3 elkülöníthető helyiség van. Az első helyiség: beomló plafon, falakkal és betört ablakkal határolt, kb. 10 m2 alapterületű előtér. A falak állaga vizes, omladozó. A második helyiség: 9 m2 alapterületű szoba, falazata vegyes, tégla és vályog. Fennáll a bomlás veszélye. A harmadik helyiség: 12 m2 alapterületű lakószoba. Állaga megegyezik a fenti két helyiségnél leírtakkal. A padlózat vélhetően döngölt föld. A tetőszerkezet sérült, több helyen beomlott. A szomszédos ingatlannal közös falfelülete van.
A felépítmények műszaki állapota okán jókarbantartási kötelezési eljárás van folyamatban. Amennyiben megállapítást nyer, hogy az építmény veszélyes, felújítást, helyreállítást vagy elbontást rendelhetnek el.
A tulajdoni lapon lévő egyéb végrehajtási eljárás befejeződött, a végrehajtási jog vélhetően díj meg nem fizetése miatt nem került törlésre.
Fentieken túlmenően az ingatlannal kapcsolatos, az ingatlan nyilvántartásba be nem jegyzett tartozásokról, terhekről a végrehajtónak hivatalos tudomása nincs.

Fényképek:

 

A hirdetmény PDF dokumentumának elérése az ügyszám megadásával:
https://arveres.mbvk.hu/arverezok/
>>> Ingatlan Árverési Hirdetmények Nyilvántartása >>> Elektronikus ingatlan árverési hirdetmény