Az ingatlan 4851 m2 összterületű kivett beépítettlen terület. A fénykép tájékoztató jellegű.
Fentieken túlmenően az ingatlannal kapcsolatos az ingatlan nyilvántartásba be nem jegyzett tartozásokról, terhekről a végrehajtónak hivatalos tudomása nincs.
A 056.V.1179/2014 – vhkérő: EOS Faktor Zrt – számú ügy befejezésre került, a végrehajtási jog törlését az eljárási díj meg nem fizetése végett elutasították.

A hirdetmény PDF dokumentumának elérése az ügyszám megadásával:
https://arveres.mbvk.hu/arverezok/
>>> Ingatlan Árverési Hirdetmények Nyilvántartása >>> Elektronikus ingatlan árverési hirdetmény

Fénykép