543 m2 alapterületű lakóház, udvar, gazdasági épület.
Fentieken túlmenően az ingatlannal kapcsolatos, az ingatlan nyilvántartásba be nem jegyzett tartozásokról, terhekről a végrehajtónak hivatalos tudomása nincs.
A 81.V.488/2015. számon bejegyzett végrehajtási jog vélhetően díj meg nem fizetés miatt nem került törlésre.

Fényképek:

 

A hirdetmény PDF dokumentumának elérése az ügyszám megadásával:
https://arveres.mbvk.hu/arverezok/
>>> Ingatlan Árverési Hirdetmények Nyilvántartása >>> Elektronikus ingatlan árverési hirdetmény