Az ingatlan összterülete 582 m2, melyen 83 m2 alapterületű lakóingatlan található. Az ingatlan falazata tégla, tetőszerkezete nyereg zsindely, a tetőtér beépített. Az ingatlan állapota közepes. 2 szoba, 2 félszoba, konyha, kamra, 2 fürdőszoba, előszoba, WC, nappali helyiségekből áll. Fűtése gáz (konvektor), közművesítettsége vezetékes víz, villany, gáz és csatorna. Az ingatlant vezeték jog terheli. A fénykép tájékoztató jellegű.
A Vht. 137.§.(2) bekezdése alapján nem terheli az ingatlant megszerző tulajdonos tulajdonjogát a haszonélvezeti jog, ha annak jogosultja a végrehajtást kérő követelésnek kielégítéséért felelős, vagy ha azt a jelzálogjog keletkezése után szerződéssel létesítették. Fentiek alapján az ingatlan tehermentesen kerül árverésre.
A 355.V.3051/2015 illetve az 543.V.292/2020 számú ügyek befejezésre kerültek, a végrehajtási jogok vélhetően az eljárási díj meg nem fizetése végett nem kerültek törlésre.
Fentieken túlmenően az ingatlannal kapcsolatos az ingatlan nyilvántartásba be nem jegyzett tartozásokról, terhekről a végrehajtónak hivatalos tudomása nincs.

A hirdetmény PDF dokumentumának elérése az ügyszám megadásával:
https://arveres.mbvk.hu/arverezok/
>>> Ingatlan Árverési Hirdetmények Nyilvántartása >>> Elektronikus ingatlan árverési hirdetmény

Fénykép