Az ingtlan összterülete 801 m2, melyen 114 m2 alapterületű lakóingatlan található. Az ingatlan alapozása beton sávalap, falazata tégla, állapota közepes. Tetőszerkezete ácsolt faszerkezet műpala fedéssel. Teljes egészében alápincézett. 3 szoba, konyha, kamra, fürdőszoba, WC, előszoba és közlekedő helyiségekből áll. Közművesítettsége vezetékes víz, gáz, villany és csatorna.Vezeték jog terheli a FES-01/3090-3/2013. számú határozat és vázrajz szerinti tartalommal 2 m2 területre a Velence elnevezésű fennálló 0,4 kv-os közcélú légvezetékes és földkábeles hálózatra. Illeti a Velence belterület 1942/1 hrsz-t terhelő átjárási szolgalmi jog. Hivatalosan tudomásomra jutott, hogy az özvegyi jog jogosultja elhalálozott, így az nem terheli az árverési vevő tulajdonjogát. A fénykép tájékoztató jellegű.
Fentieken túlmenően az ingatlannal kapcsolatos az ingatlan nyilvántartásba be nem jegyzett tartozásokról, terhekről a végrehajtónak hivatalos tudomása nincs.

Fénykép

A hirdetmény PDF dokumentumának elérése az ügyszám megadásával:
https://arveres.mbvk.hu/arverezok/
>>> Ingatlan Árverési Hirdetmények Nyilvántartása >>> Elektronikus ingatlan árverési hirdetmény