Az ingatlan összterülete 1297 m2, melyen a lakóingatlan is található. Az ingatlannal kapcsolatban egyéb információ nem áll rendelkezésre, az adós-és értékbizonyítvány nem tartalmazza. A fénykép tájékoztató jellegű.
Fentieken túlmenően az ingatlannal kapcsolatos az ingatlan nyilvántartásba be nem jegyzett tartozásokról, terhekről a végrehajtónak hivatalos tudomása nincs.

A hirdetmény PDF dokumentumának elérése az ügyszám megadásával:
https://arveres.mbvk.hu/arverezok/
>>> Ingatlan Árverési Hirdetmények Nyilvántartása >>> Elektronikus ingatlan árverési hirdetmény

Fénykép