53 m2 alapterületű lakás. Falazata tégla, állapota közepes. Helyiségei: konyha, 2 szoba, fürdőszoba, wc, előszoba. Vezetékes víz, gáz, villany, csatorna van. Az önálló ingatlanhoz tartoznak az alapító okiratban meghatározott helyiségek.
A 81.V.35/2014. számon bejegyzett végrehajtási jog vélhetően díj meg nem fizetés miatt nem került törlésre.
A Vht. 137.§. (2) bekezdése alapján nem terheli az ingatlant megszerző tulajdonos tulajdonjogát a haszonélvezeti jog, ha annak jogosultja a végrehajtást kérő követelés kielégítéséért felelős, vagy ha azt a jelzálogjog keletkezése után szerződéssel létesítették. Fentiek alapján az ingatlan tehermentesen kerül árverésre.
Fentieken túlmenően az ingatlannal kapcsolatos, az ingatlan nyilvántartásba be nem jegyzett tartozásokról, terhekről a végrehajtónak hivatalos tudomása nincs.

Fényképek:

 

A hirdetmény PDF dokumentumának elérése az ügyszám megadásával:
https://arveres.mbvk.hu/arverezok/
>>> Ingatlan Árverési Hirdetmények Nyilvántartása >>> Elektronikus ingatlan árverési hirdetmény