Az ingatlan 427 m2 összterületű zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület. Az adó-és értékbizonyítvány alapján a gazdasági épület összedőlt. A fénykép tájékozrtató jellegű.
Fentieken túlmenően az ingatlannal kapcsolatos az ingatlan nyilvántartásba be nem jegyzett tartozásokról, terhekről a végrehajtónak hivatalos tudomása nincs.

A hirdetmény PDF dokumentumának elérése az ügyszám megadásával:
https://arveres.mbvk.hu/arverezok/
>>> Ingatlan Árverési Hirdetmények Nyilvántartása >>> Elektronikus ingatlan árverési hirdetmény

Fénykép