A földhivatali nyilvántartás alapján az ingatlan 553 m2 összterületű kivett beépítetlen terület. Az adó- és értékbizonyítvány alapján az ingatlanon 110 m2 alapterületű épület található. Az ingatlan falazat tégla, alapozása van, tető héjazata cserép, szigetelése hiányos, állapota jó. Közművesítettsége villany, víz és gáz.Vezeték jog teheli Ercsi város 0,4 kV-os közcélú légvezetékes és földkábeles hálózatra, illetve Baracska-Ercsi Észak 20 kv-os lég- és földkábeles közcélú hálozatra.Az ingatlan használatbavételi engedéllyel nem rendelkezik. A fénykép tájékoztató jellegű.
Fentieken túlmenően az ingatlannal kapcsolatos az ingatlan nyilvántartásba be nem jegyzett tartozásokról, terhekről a végrehajtónak hivatalos tudomása nincs.

A hirdetmény PDF dokumentumának elérése az ügyszám megadásával:
https://arveres.mbvk.hu/arverezok/
>>> Ingatlan Árverési Hirdetmények Nyilvántartása >>> Folyamatos ingatlan árverési hirdetmény

Fénykép