Az ingatlan összterülete 801 m2, melyen kb. 150 m2 alapterületű lakóingatlan található. Az ingatlan tetőteres, alapozása beton, szigetelése teljes értékű, falazata tégla, állapota jó. A lakással egy tető alatt található egy dupla garázs. Az ingatlannal kapcsolatban egyéb információval nem rendelkezem. A fénykép tájékoztató jellegű.
A Székesfehérvári Járásbíróság 2.P.21.854/2013/18. számú ítéletével tűrni kötelezte Búza Zsófiát (dologi adós) az Úrhida belterület 408/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában, hogy a végrehajtást kérő az ingatlan 1/2 tulajdoni hányadából (tulajdoni lap II/8. rész) kielégítést keressen.
Fentieken túlmenően az ingatlannal kapcsolatos az ingatlan nyilvántartásba be nem jegyzett tartozásokról, terhekről a végrehajtónak hivatalos tudomása nincs.

A hirdetmény PDF dokumentumának elérése az ügyszám megadásával:
https://arveres.mbvk.hu/arverezok/
>>> Ingatlan Árverési Hirdetmények Nyilvántartása >>> Elektronikus ingatlan árverési hirdetmény

Fénykép