Kb.35 négyzetméter nagyságú ,felújításra szoruló faház. Az egész ingatlan alapterülete 795 m2.
Vezetékjoggal terhelt, a vázrajz és területkimutatás szerinti 12 m2 területre.
Fentieken túlmenően az ingatlannal kapcsolatos, az ingatlan nyilvántartásba be nem jegyzett tartozásokról, terhekről a végrehajtónak hivatalos tudomása nincs.

Fényképek:

Árverési hirdetmény:

246_2017_91